Clearingnummer - Så hittar du ditt clearingnummer - [2024]
Hem » Vad är clearingnummer?

Clearingnummer – vad är det?

De flesta som har ett bankkonto har någon gång stött på begreppet clearingnummer. Men vad är egentligen ett clearingnummer och vem utfärdar det? Allt detta och lite till går Likvidum igenom nedan.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-04-28 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:41

clearingnummer

Därför har man clearingnummer

De flesta människor har ett eller fler konton i svenska banker. För att man vid en överföring av pengar ska kunna identifiera de berörda bankerna krävs ett clearingnummer. Kort sagt visar ett clearingnummer till vilken bank en betalning ska ske.
Clearingnumret består normalt av 4 eller 5 siffror. De som är 4-siffriga börjar på siffran 6 eller 7 (6XXX, 7XXX) medan de som är 5-siffriga börjar på siffran 8 (8XXX-X).
I början var det meningen att varje individuellt bankkontor skulle ha ett eget clearingnummer för att lättare identifiera till vilket bankkontor en betalning skulle skickas. Men med spridningen av internet- och telefonbanker har behovet av det försvunnit.

vad är mitt clearingnummer?

Var hittar jag mitt clearingnummer?

  • Kontoutdrag – Om du fortfarande får kontoutdrag på papper hittar du ditt clearingnummer direkt bredvid kontonamnet.
  • Mobilbanken – I mobilbanken ska du först gå in på dina konton där du kan se ditt kontonummer är angivet. De första siffrorna är ditt clearingnummer.
  • Internetbanken – Har du tjänsten Internetbanken klickar du på Konton, därefter på ”Visa kontouppgifter” och där ser du all information om ditt konto.
clearingnummer

Krav på clearingnummer

Det är inte bara banker som har tilldelats clearingnummer. Även andra långivare som deltar i ett betalningssystem och på så sätt agerar på den svenska marknaden för betalningar identifieras med hjälp av clearingnummer. Alla som vill vara med i Bankgirot eller Riksbankens RIX-system måste ansöka om clearingnummer.
Det är Bankinfrastruktur i Sverige (BSAB) som behandlar ansökningarna och ansvarar för regelverket kring clearingnummer. Blir den ansökande institutionen godkänd kan Svenska Bankföreningen tilldelas en clearingnummerserie som normalt består av tio nummer.

clearingnummer personkonto

Clearingnummer för personkonto

Varje gång du för över pengar måste du ange mottagarens bankkontonummer. Detta bankkontonummer består av följande:
Bankkontonummer = clearingnummer + kontonummer
I Sverige har vi bankkontonummer som innehåller mellan 10 och 15 siffror, beroende på bank. Nedan ser du exempel på hur ett bankkontonummer kan se ut i olika banker där ”C” är siffror i clearingnummer och ”K” är siffror i kontonummer.

  • Ditt kontonummer är ditt personnummer: (här använder du alltid 3300 som clearingnummer) 3300 – XX XX XX XXXX (4 + 10 = 14 siffror)
  • Affärsbankernas standard: CCCC – XX XXX XX (4 + 7 = 11 siffror)
  • Handelsbanken standard: 6CCC – XXX XXX XXX (4 + 9 = 13 siffror)
  • Swedbank och Sparbankernas standard: 8CCC-C, XXX XXX XXXX (5 + 10 = 15 siffror) eller 7CCC – XX XXX XX (4 + 7 = 11 siffror)

Om ditt kontonummer innehåller färre siffror än 11 eller 15 lägger du till nollor mellan clearingnumret och kontonumret.
Hos Bankinfrastruktur.se hittar du en lista på alla institut i bokstavsordning som har aktiva clearingnummer. Som du ser kan en och samma bank ha flera clearingnummer, vilket kallas för clearingnummerserie. Tillhör du en sådan bank ska du kontakta den för att ta reda på ditt clearingnummer.

clearingnummer

Clearingnummer internationellt

Som tidigare nämnt är clearingnummer ett svenskt identifieringssystem som används för betalningar inom landet. När det gäller internationella överföringar används clearingnummer och kontonummer i kombination med andra kontrollsiffror och bokstäver, vilket säkerställer att transaktionen hamnar i rätt land och på rätt bank. Det systemet kallas för IBAN och BIC.

Ett IBAN-nummer (International Bank Account Number) består av olika många tecken beroende på vilket land det gäller. Malta har till exempel ett IBAN på 31 tecken medan Norge – bara 15. Svenska IBAN-nummer består av 24 tecken och kan se ut på detta sätt:

  • SE1480000CCCC(C)XXXXXXXXXX

I början av varje IBAN-nummer anges landskoden för landet det avser. Därefter följer kontrollsiffror, clearingnummer (4 eller 5 siffror) samt kontonummer. Vid internationella betalningar är det viktigt att även ange bankens BIC-kod för att identifiera banken.

clearingnummer

Denna artikel skrevs 2023-04-28 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:41

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel