E-krona - vad är det och när kommer den? - [2024]
Hem » Vad är E-krona?

E-krona – vad är det?

E-krona är ett namn på ett projekt som Riksbanken arbetar med. Syftet med projektet är att se över möjligheten till att ge ut en digital valuta via staten till följd av den minskade användningen av kontanter. I den här artikeln går vi djupare in på begreppet E-krona.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-11-24 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:09

E-krona

Är E-krona en valuta med digitala framtid?

Projektet med E-krona inleddes år 2017. Tanken är inte att E-krona ska ersätta vanliga kontanter utan fungera som ett komplement för att följa med i utvecklingen. Utvecklingen sker ständigt och vi har gått från att betala med silverstavar 2 500 f.kr till att möjligen enbart använda digitala pengar i framtiden. Riksbankens projekt har genomförts i ett par faser:

 • 2017 – projektet om E-krona startades
  – Analys om behovet, hur det skulle kunna se ut och dialog med andra länder som ligger i framkant inom området.
 • 2020 – en praktisk fas inleddes
  – En teknisk plattform utvecklas och E-krona testas i en mer realistisk miljö för att se hur det skulle kunna fungera i praktiken.
 • 2023 – utvärdering
  – Under 2023 fortsatte projektet att utvärderas. Teknik, resultat och hur det kan komma att se ut i fortsättningen.

När kommer E-krona att introduceras? Det är inte bestämt att E-krona kommer att introduceras då det fortfarande är ett projekt. Riksbanken kan inte själva bestämma att Sverige ska införa E-krona utan det beslutet kommer i så fall att fattas i Riksdagen av politikerna.

Kvinna sitter vid datorn och undrar vad en E-krona är för något

Skillnaden mellan vanlig krona och E-krona

Vanlig krona är den valuta som vi är vana att använda. En fysisk valuta som går att ta ut i en bankomat, som kan användas i en butik och som regleras på våra bankkonton. De som finns på bankkontot kan visserligen uppfattas som digitalt, men det finns alltid underlag som kan kopplas till fysiska pengar – pengar sätts in på kontot, lön som tjänats in eller papper som undertecknats för att låna pengar
Tanken med E-krona är att det ska vara en egen valuta, men en valuta som enbart finns digitalt. Det skulle i så fall finnas två svenska valutor: en fysisk svensk krona och en digital svensk E-krona.

Man med förstoringsglas undersöker riskerna med E-krona

Risker med E-krona

Alla valutor kommer med en viss risk. Eftersom att E-krona är ett helt nytt typ av system så finns det en del säkerhetsrisker att ta hänsyn till. Risken för bedrägeri, cyberbrott och tekniska fel är några av de saker som måste utvärderas. Om en ny valuta införs behöver Riksbanken utöver det tekniska överväga risken för valutakursfluktuationer. Valutakursfluktuationer kan exempelvis leda till en påverkan på import och export, vilket i sin tur kan påverka landets BNP.

E-krona

Vad är E-krona bra för?

Kontanter är ett betalmedel som används allt mindre. Istället har så kallade kontantlösa metoder som kreditkort och Swish tagit över. Det finns flera fördelar med att införa E-krona som extra valuta. Några av dessa är:

 • Ökad säkerhet
  – Att hantera fysiska pengar innebär alltid en säkerhetsrisk. Flera företag har helt tagit bort möjligheten att betala med kontanter för att minska risken för rån.
 • Flexibilitet
  – E-krona finns alltid tillgängligt och är enkelt att använda. Kontanter kräver ett annat typ av engagemang. Där behöver du först få dom i handen och sedan ha rätt summa med dig.
 • Snabba och säkra transaktioner
  – Transaktionerna blir enkla att hantera då allt sker digitalt. Framförallt vid lite större summor så ökar säkerheten. Ingen behöver räkna kontanter och säkerställa att det är korrekt summa.

Flera länder har börjat att undersöka möjligheten till en egen E-valuta, men inget land har ännu beslutat om att införa en. Kina är ett av de länder som ligger längst fram i utvecklingen och har genomfört pilotprojekt i vissa städer.

E-krona

Möjlig framtid med E-krona

Hur en möjlig framtid med E-krona kan se ut är svårt att säga. Det ställer höga krav på teknik och medvetenhet. För att kunna använda någon typ av E-krona krävs en digital plånbok och avancerade system som har ett stort säkerhetsfokus.
E-krona kan påminna om kryptovalutor, men det finns en enorm skillnad: den är centraliserad reglerad. Kryptovalutor är en marknad utan reglering och innebär alltid en risk för den som investerar. Centraliserad reglering innebär att Riksbanken är ansvarig för E-kronan på samma sätt som den svenska kronan. Regleringen motverkar penningtvätt, upprätthåller ett stabilt värde på valutan och innebär en säkerhet för invånarna i landet.

När kommer E-krona?

Om eller när E-krona skulle vara en verklighet är det inte någon som vet. Det finns många faktorer som påverkar om eller när det blir verklighet. Projektet ska fortsätta att provas, utvärderas, tekniker ska utvecklas och politiker ska säga sitt. E-krona kommer inte att införas inom de närmsta åren men är en realistisk verklighet i vår framtid.

E-krona

Sammanfattningsvis om E-krona

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt inom alla områden. Vi ändrar hur vi lever och vad vi gör. Från att enbart använda kontanter så går vi mot ett kontantlöst samhälle. En naturlig del i utvecklingen kan vara att införa en digital valuta som är reglerad centralt, i vårt fall av Riksbanken. E-krona är ett pågående projekt där det finns mer information att fördjupa sig i på Riksbankens egna hemsida. Här går exempelvis att läsa mer om test av teknisk lösning för E-krona.

E-krona

Denna artikel skrevs 2023-11-24 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:09


Head of onlinesales och redaktör


pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel