Sparkonto - hur fungerar det? - Likvidum - [2024]
Hem » Hur fungerar ett sparkonto?

Sparkonto – Så fungerar det

Ett sparkonto med ränta är ett bra alternativ för dig som vill börja spara på lång eller kort sikt. I många fall är det här dessutom det säkraste sättet att spara pengar på eftersom de flesta sparkonton i Sverige omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Men hur fungerar egentligen ett sparkonto? Och hur gör man för att välja ett konto som passar ens egna mål och behov? I den här artikeln besvarar Likvidum dessa frågor och lite till.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-01-16 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 09:43

sparkonto

Vad är ett sparkonto?

Ett sparkonto är precis som namnet antyder ett bankkonto där du kan spara pengar. Det är dessutom en extra trygg sparform eftersom dina pengar i de allra flesta fall är skyddade av den statliga insättningsgarantin.
Eftersom denna typ av sparande har en ganska låg risk kommer dock även avkastningen att bli lägre. Du kan fortfarande hitta konton med bra sparränta bland de mindre aktörerna eller uppstickarna på marknaden, men det gäller att noggrant jämföra villkoren.
Oavsett vilket sparkonto du väljer måste du alltid betala 30 procent i skatt på räntan du fått. Den dras dock automatiskt innan du får utbetalning. Banken rapporterar därefter in skatten till Skatteverket och uppgiften hittar du förtryckt i din deklaration som inkomst av kapital.

sparkonto

Olika typer av sparkonton

Det finns idag två olika typer av sparkonton – med fast eller med rörlig ränta. Innan du gör ditt val bör du bestämma syftet med ditt sparande och vilka dina behov är.

Sparkonto med rörlig ränta

Banker och kreditmarknadsbolag bestämmer själva vilka sparräntor de vill erbjuda sina kunder. Är räntan rörlig kan den förändras över tid och höjas eller sänkas beroende på räntepolitiska läget i landet.
Sparkonton med rörlig ränta passar dig som vill ha tillgång till dina pengar inom snar framtid, exempelvis 3 till 6 månader. Eftersom ett sådant konto inte har någon bindningstid kan du nämligen ta ut delar eller hela det sparade beloppet när du behöver.

Fasträntekonto

Ett fasträntekonto är ett sparkonto där du låser dina pengar under en viss tidsperiod, exempelvis 3 månader och 5 år. Här får du samma ränta under hela bindningstiden och ju längre du binder pengarna, desto högre sparränta kan du få.
Vill du däremot ta ut ditt sparkapital i förtid måste du betala en avgift som kompensation till banken. Därför är ett fasträntekonto mest lämpligt för dig som kan avvara pengarna under bindningstiden och vill veta exakt hur mycket pengar du ska ha när kontot avslutas.

sparkonto

Ränta på sparkonton

När du öppnar ett sparkonto kommer du som tidigare nämnt att få en sparränta, det vill säga en avkastning för att banken får möjlighet att disponera ditt sparkapital under en viss tid. Hur hög räntan är bestämmer banken eller institutet själva, då det inte finns några lagar eller bestämmelser som reglerar detta.
Sparräntan som anges på ditt sparkonto är alltid en årsränta. Det som däremot skiljer bankerna åt är de olika metoder för att beräkna antalet räntedagar. Räntan kan antingen börja räknas från:

  • Kalenderdagen efter insättningsdagen
  • Första bankdagen efter insättningsdagen
  • Kalenderdagen efter första bankdagen efter insättningen

När det gäller utbetalning av sparat belopp finns det två varianter. Räntan kan antingen räknas till och med dagen då du begär ett uttag eller kalenderdagen före uttaget är genomfört.
På konton med bindningstid betalas sparräntan alltid i slutet av perioden. Innan utbetalning sker drar banken eller institutet bort 30 procent i skatt och betalar ut resten till ditt konto.

sparkonto

Villkor för sparkonton

När det gäller konton, även sparkonton, kommer de med en rad olika villkor. Det är i ditt intresse att läsa noga och jämföra villkoren om du vill uppnå dina mål med sparandet. Nedan tittar vi närmare på de vanligaste villkoren och vad de innebär för din del.

Aktuell ränta

Här ser du den årliga procentsatsen för räntan. Eftersom ränteändringar kan komma tätt inpå varandra är det bra om du kontaktar banken innan du öppnar konto för att ta reda på den aktuella räntesatsen.

Rörlig eller fast ränta

I rutan anges vilken typ av ränta som är bestämd för den aktuella perioden.

Bindningstid för sparkontot

Vissa sparkonton kan bindas för mellan 3 månader och 5 år. Det finns även konton som helt saknar bindningstid, exempelvis sparkonton med rörlig ränta.

Fria uttag

Som fria uttag räknas obegränsade uttag som är utan avgift, som inte påverkar inte räntan och som inte behöver föranmälas. Sparkonton med rörlig ränta har normalt sett fria uttag, även om det förekommer vissa undantag.
När det gäller sparkonton med fast ränta finns det flera variationer av vad som är tillåtet att göra. Hos vissa aktörer kan du vid förtida uttag tvingas betala en avgift på mellan 1 och 2,5 procent av uttaget belopp medan andra inte tillåter uttag under bindningstiden över huvud taget.

Lägsta/högsta sparbelopp

Hos de flesta banker och institut finns inga begränsningar när det gäller sparbelopp. Men hos vissa aktörer kan det finnas både en övre och en undre gräns för vad du kan spara, exempelvis:

  • 0 kronor – 1 050 000 kronor
  • 50 000 kronor – 1 050 000 kronor
  • 10 000 kronor – 1 050 000 kronor
  • 10 000 kronor – 10 miljoner kronor
  • 10 000 kronor – 250 000 kronor

Ränteutbetalning och övriga villkor

Har du ett sparkonto med rörlig ränta får du utbetalning månadsvis eller i slutet av varje år. Är räntan fast sker utbetalningen i slutet av spartiden. Hos vissa aktörer kan du få ränta som är 0,30 procent högre än den aktuella sparräntan om du förlänger ditt sparande. Andra förlänger ditt konto automatiskt om du inte säger upp det.

sparkonto

Hur fungerar insättningsgaranti för sparkonton?

Skulle din bank eller institut gå i konkurs träder den statliga insättningsgarantin i kraft. Det innebär att du får tillbaka ditt sparkapital inklusive ränta, dock högst 1 050 000 kronor.
Garantin gäller per bank och institut, oavsett hur många konton du har i samma institut, och påverkas inte av om du har skulder där. Du kan även ha sparkonton i flera banker och därmed omfattas av flera insättningsgarantier.
Insättningsgarantin är obligatorisk för alla som har tillstånd från Finansinspektionen att ta emot kunders pengar på konton. Företagen som erbjuder sparande måste få Riksgäldens godkännande att deras konton uppfyller kriterierna för insättningsgarantin.

sparkonto

Alternativ till sparkonton

Har du intresse och kunskaper inom börshandel kan sparande i räntefonder och obligationer vara ett lönsamt alternativ till traditionella sparkonton. Vill du spara långsiktigt, längre än 5 år, kan även aktier och aktiefonder vara ett bra val. Alla typer av investeringar medför dock vissa ekonomiska risker, så se till att du vet vad du investerar dina pengar i.

Sparkonto

Denna artikel skrevs 2023-01-16 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 09:43

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel