Netto - vad är det och vad betyder det? - Likvidum - [2024]
Hem » Vad innebär Netto?

Netto – vad innebär det?

Någon gång har du säkerligen stött på begreppen netto och brutto, till exempel när det gäller din lön. Men netto kan faktiskt syfta på mycket mer än bara din nettolön. I den här artikeln går Likvidum igenom mer om vad netto betyder och hur det fungerar i olika sammanhang.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2023-05-25 och uppdaterades 30 januari, 2024 klockan 13:44

Netto

Vad betyder netto?

Termen netto beskriver ett rent värde efter att alla tillägg är borttagna. Det kan till exempel vara en lön efter att skatter och avdrag är borträknade eller en vikt när all vätska har tagits bort. Det kan även beskriva ett pris efter att moms och rabatten är avdragen.
Oftast används begreppet netto inom ekonomi och finans. Eftersom det är ett sådant viktigt område där stora pengar kan vara inblandade är det mycket viktigt att känna till skillnaden mellan brutto och netto. Det gäller framför allt om du driver ett företag som du vill ska generera vinst för att verksamheten ska överleva och fortsätta att växa.
Brutto och netto samspelar med varandra, men har motsatt betydelse:

  • Brutto = netto + skatter, rabatter, avgifter, tillsatser, tillägg
  • Netto = brutto – skatter, rabatter, avgifter, tillsatser, tillägg
netto

Nettolön och nettoinkomst

Lön är den ersättning du som anställd får för utfört arbete. Den lön som står angiven i ditt anställningsavtal är din bruttolön, det vill säga din grundlön innan arbetsgivaren dragit bort skatten. Det är den bruttolönen som du ska förhandla om med din arbetsgivare och den ligger även till grund för beräkningen av din årslön ifall någon myndighet skulle fråga.
När du vet din bruttolön är det enkelt att räkna ut din nettolön. Dra bara bort skatten enligt Skatteverkets skattetabeller och den summa du får fram är din nettolön. Det är nettolönen som betalas ut till ditt konto och som du kan använda till hyra, mat och annat du behöver under månaden.
Exempel: Vid en ny anställning har din arbetsgivare föreslagit en bruttolön på 30 000 kronor per månad. Enligt Skatteverkets skattetabeller ligger din skatt på 9 850 kronor. För att beräkna din nettolön gör du så här:30 000 – 9 850 = 20 150 kronor.


Inkomst är ett bredare begrepp och inkluderar förutom lön även andra typer av inkomster – sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa, pension samt olika bidrag och ersättningar. Nettoinkomsten beräknar du på samma sätt som för nettolönen, alltså genom att dra bort skatt och andra avgifter från bruttoinkomsterna.

netto

Nettopris

Varje gång du köper en vara eller tjänst betalar du moms som är en typ av skatt. Momsen syns inte på prislappen, men den finns inbakad i priset. Med andra ord är det bruttopriserna du ser i affärerna.
För att få fram nettopriset för en vara eller tjänst måste du räkna bort momsen på varan du köper. Det finns dock olika momssatser – 6, 12 eller 25 procent – beroende på vad momsen gäller. För att din beräkning ska bli korrekt måste du alltså använda rätt momssats.
Exempel: En liter mjölk kostar 24 kronor och i priset ingår moms med 12 procent. Beräkningen blir då enligt följande för att räkna ut nettopriset: 24 x 0,89 = 21,36 kronor. Uträkningen för momsen blir istället: 24 – 21,36 = 2,64 kronor moms.


Nettopriset är normalt sett inget som vi privatpersoner behöver lägga energi på. Som företagare är dock situationen en annan eftersom företag måste momsdeklarera varje månad genom att fylla i inkommande och utgående moms. Därför anges nettopriset och momsen separat på företagsfakturor.

netto

Nettovikt

I princip varje dag kommer vi i kontakt med termen vikt när vi handlar i mataffären. Alla varor på hyllorna i butiken ligger i egna förpackningar av till exempel papper, plast, glas eller metall. Varje förpackning visar varans bruttovikt, alltså innehållet hopräknat med förpackningen. Om du till exempel köper en burk inlagd gurka betalar du både för gurkan (råvaran), marinaden och glasburken.
För att upplysa konsumenterna vad de köper måste livsmedelstillverkarna också ange nettovikten på sina produkter. När du har denna information är det lättare att jämföra produkter och slippa betala för tillsatser som du inte kommer att använda.

netto

Nettovinst (nettoresultat)

Som företag vill du förstås att din verksamhet ska vara framgångsrik och generera vinst. När vi pratar om nettovinst syftar vi på den totala vinsten som ett företag har gjort och som ska betalas ut i form av utdelning till aktieägarna eller återinvesteras i verksamheten.
För att få fram nettovinsten drar du av företagets kostnader (inklusive finansiering) och utgifter från dess intäkter. Därefter minskar du summan med den inbetalda skatten. Det som återstår är företagets nettovinst, som även kallas nettoresultat eller slutresultat. Nettovinsten är en viktig indikator på företagets lönsamhet.

Beräkning av nettovinst:

  • Rörelsens intäkter – rörelsens kostnader = rörelseresultat
  • Rörelseresultat + ränteintäkter – räntekostnader = resultat efter finansiella poster
  • Resultat efter finansiella poster – skatt = nettoresultat
netto

Nettoomsättning

Nettoomsättningen är en viktig del av resultaträkningen och innehåller försäljning av varor och tjänster som kommer direkt från huvudverksamheten. Det innebär att nettoomsättningen inte inkluderar moms samt andra intäkter som exempelvis hyror.
Företagets nettoomsättning ligger till grund för beräkningen av flera viktiga nyckeltal, till exempel:

  • Rörelseresultat = nettoomsättning – totala kostnader för sålda varor
  • Vinstmarginal = resultat före räntekostnader / nettoomsättning
  • Bruttovinst = (nettoomsättning – råmaterial och handelsvaror) / nettoomsättning
netto

Nettomarginal

Är du företagare har du kanske någon form av finansiering. Genom att mäta överskottet efter att räntekostnaderna är betalda får du veta hur många procent av varje hundralapp i försäljning som blir vinst. Formeln ser ut så här:

  • Nettovinst (resultat efter finansiella poster) / nettoomsättning = nettomarginal
Netto

Denna artikel skrevs 2023-05-25 och uppdaterades 30 januari, 2024 klockan 13:44


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel