Borgensman - vad är det och hur fungerar det? - [2024]
Hem » Vad är borgensman?

Borgensman – vad är det?

Men vad är egentligen en borgensman? Vem kan bli en och finns det några risker med det? Dessa frågor ska vi försöka besvara i den här artikeln.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2022-09-27 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:10

borgensman

Borgensman – vad är det?

En borgensman är den ena parten i ett borgensåtagande. Genom att underteckna ett borgensavtal förbinder sig borgensmannen att betala en skuld för någon annan om den personen av olika anledningar inte kan göra det själv.
Att ha en borgensman när du ansöker om lån kan öka dina chanser att få lånet beviljat. Anledningen till det är att långivaren får en extra säkerhet som ökar sannolikheten att de får tillbaka sina pengar.
I de flesta fall är borgensmannen en familjemedlem eller en nära anhörig. Generellt sett kan det dock vem som helst vara borgensman så länge personen ifråga blir godkänd av långivaren.

borgensman

Det finns olika typer av borgen

Ett borgensåtagande har inga särskilda formkrav, men bör alltid vara skriftligt för att minska risken för missförstånd och konflikter. De vanligaste typer av borgen är enkel borgen, proprieborgen, ägarborgen och generell borgen.

Enkel borgen

Vid enkel borgen ska långivaren göra allt för att bevisa att låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka sin skuld. Det är endast efter det som borgensmannen blir betalningsskyldig.

Proprieborgen

Proprieborgen används främst i banksammanhang och betyder ”såsom sin egen skuld”. Vid denna typ av borgen har långivaren rätt att kräva betalning från borgensmannen istället för från låntagaren eftersom de har samma ansvar för lånet.

Ägarborgen

Ägarborgen är för dig med aktiebolag. Ansöker du till exempel om ett företagslån kan du som ägare av bolaget vara borgensman för det.

Generell borgen

Vid en generell borgensförbindelse åtar sig borgensmannen att betala alla befintliga och framtida skulder om låntagaren inte har möjlighet. Det är ett stort och omfattande ansvar, vilket gör den här typen av borgensformen ganska ovanlig. Samtidigt är det möjligt att begränsa en generell borgen till ett visst belopp.

borgensman

När behöver jag en borgensman?

När du ansöker om lån gör långivaren en komplett bedömning av dina förutsättningar att betala tillbaka skulden. Det innefattar all information du lämnar i din ansökan, men även kreditupplysningen som långivaren tar på dig.
Efter en samlad bedömning om din kreditvärdighet får du beslut om lånet blir beviljat eller inte. Ifall långivaren anser att din ekonomi inte är tillräckligt god för att betala lån och räntor kan de kräva säkerhet i form av till exempel en borgensman.
Det är också vanligt att föräldrar går i borgen för sina barn när de ska skaffa sin första bostad. Alla vet hur tuff bostadsmarknaden är särskild när man är ung, studerar och saknar säkerhet. Det är i sådana lägen som föräldrar tar på sig rollen som borgensmän för att kunna hjälpa.

borgensman

Du kan ha flera borgensmän

Du har möjlighet att ha flera borgensmän på samma lån. De kan ansvara för hela lånet solidariskt eller för var sin del av det, beroende på hur borgensåtagandet är skrivet.
Det vanliga är att alla har ett solidariskt ansvar, vilket innebär att långivaren kan kräva vem som helst på hela lånet om låntagaren inte kan betala. Vid delat ansvar får långivaren kräva en enskild borgensman bara på hans andel i lånet.
Ett borgensåtagande kan också ske med regressrätt, vilket betyder att borgensman har rätt att kräva tillbaka pengarna från den ursprungliga låntagaren om han blir tvungen att betala hela eller delar av lånet.

borgensman

Viktigt att tänka på innan du blir borgensman

Det är stort ansvar att gå i borgen för någon annan. Därför är det mycket viktigt att du noggrant tänker igenom beslutet innan du väljer att bli borgensman. Här kommer några punkter som kan vara bra att veta innan du tecknar ett borgensavtal.

  • Informera dig om låntagarens ekonomi. Kräv att få veta om den ansökande har betalningsanmärkningar eller befintliga skulder. Du kan även ta en kreditupplysning på låntagaren för att ta del av viktig information om dennes ekonomiska situation.
  • Borgensåtagandet kvarstår. Om du är i ett privat- eller ett arbetsförhållande med låntagaren och det upplöses påverkar det inte ditt borgensåtagande. Det kvarstår tills hela skulden är betald.
  • Du kan tvingas sälja egendom. Långivaren kan kräva en eller flera borgensmän på hela betalningen om borgen inte är begränsad. I värsta fall kan du bli tvungen att sälja din bostad för att ha råd med återbetalningen.
  • Få aktuell information från långivaren. Se till att alltid få aktuell information om hur låntagaren sköter lånet. Du bör så snart som möjligt få veta om låntagaren missköter betalningarna och om det kan leda till att du blir betalningsskyldig.
  • Ändrade lånevillkor. Om villkoren för lånet ändras ska du som borgensman vara först att få veta det och godkänna ändringen.
  • Borgensmannen kan ta över lånet. Om du som borgensman tvingas betala för lånet ska du undersöka om du kan ta över lånet så att räntorna blir avdragsgilla i din deklaration.
  • Låntagaren kan byta borgensman. I de fall låntagaren kan erbjuda en annan borgensman eller säkerhet som långivaren kan acceptera blir den gamla borgensmannen befriad från sitt åtagande.
borgensman

Skillnaden mellan borgensman och medsökande

Den största skillnaden med att vara borgensman kontra medsökande är att långivaren först och främst kommer vända sig till låntagaren om den inte kan betala.
Kan låntagaren (gäldenären) inte betala kommer alltså banken eller långivaren (borgenären) vända sig till dig som borgensman.
Hade du istället varit medsökande till lånet står ni båda inför samma ansvar och skulden kan komma att krävas tillbaka från vem som helst av er.

borgensman

Denna artikel skrevs 2022-09-27 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:10

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel