Revers - vad betyder det & hur fungerar det? - [2024]
Hem » Revers

Revers – vad är det?

Revers är ett annat ord för skuldebrev. Det är ett avtal som upprättas mellan två parter vid lån av pengar. Det kan exempelvis upprättas mellan två privatpersoner eller mellan en långivare och en privatperson. Läs vidare för en utförligare förklaring om skuldebrev och dess betydelse.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2023-10-09 och uppdaterades 5 februari, 2024 klockan 09:30

Revers

Revers och skuldebrev

Termerna ”revers” och ”skuldebrev” är synonymer, men det senare är vanligaste att använda.
I samband med att du tecknar ett lån kommer en revers att skrivas på, det används för alla typer av lån. Ett avtal som visar att båda parter är överens om vilka villkor som gäller – både den som lånar ut pengar och den som lånar pengar. Skuldebrev regleras i Lag (1936:81) om skuldebrev där begreppet revers inte nämns.

Revers

Enkel och löpande revers

Det finns två typer av revers: enkla och löpande. I de flesta fall används löpande revers men det är bra att veta vad båda typerna innebär.

Enkel revers

Enkel revers är utställt till en specifik person och en specifik långivare. Om långivaren vill överlåta avtalet till en annan långivare måste personen som står på skulden informeras.

Löpande revers

Löpande revers är det vanligaste. Avtal kan då överlåtas utan att den andra parten behöver meddelas. Långivare kan exempelvis överlåta sin del av avtalet till en annan långivare.

I en revers (även kallat skuldebrev), kallas den som har tagit lånet för gäldenär och den som har lånat ut pengar för borgenär.

Revers

Innehållet i en revers

Hur en revers ut utformas och vad det innehåller beror på användningsområdet. Gemensamt för samtliga är att det ska vara skriftligt. Normalt sett innehåller skuldebrev:

 • Namn på borgenär (låntagaren)
 • Namn på gäldenär (långivare)
 • Lånebelopp (som kan vara mellan 10 000–600 000 kr vid en lånejämförelse hos Likvidum)
 • Lånets löptid (jämför lån med återbetalningstid mellan 1–15 år hos Likvidum)
 • Ränta

Långivare använder revers anpassat utifrån deras tjänst. Är det exempelvis två privatpersoner finns det juridisk hjälp inom området, det finns inte en mall för alla situationer.
Det finns många webbsidor som erbjuder färdiga mallar på revers. Vid användning av mallar bör du vara extra uppmärksam på innehållet. Det kan vara svårt som enskild privatperson att säkerställa ett korrekt avtal utifrån den överenskommelse ni har gjort.

revers

Låna med revers

Ett lån är ett stort ansvar som ofta sträcker sig över flera år. Låna alltid ansvarsfullt och tänk igenom beslutet noggrant. Det är viktigt att gå igenom den revers som ska undertecknas för att veta vad som gäller. Revers skyddar både långivare och låntagare och visar skyldighet och ansvar för lånet.

Låntagare

 • Plan för återbetalning
 • Räntesats
 • Reglerar andra eventuella kostnader

Långivare

 • Dokument ger rätt att kräva återbetalning av lån
 • Ett stöd vid en juridisk process om inte betalning sker enligt avtalat

Revers vid ett privatlån är en säkerhetsåtgärd för båda parter. Långivare tillämpar normalt individuell ränta så att varje revers behöver vara anpassade för respektive lån. Dokumentet är juridiskt bindande och innehåller all viktig information.

revers

Revers hos Likvidum

Likvidum är en låneförmedlare som med endast en ansökan jämför lån hos ett trettiotal långivare. En lånejämförelse utförs i fem steg, där det sista steget innefattar en underskrift av en revers om du väljer att acceptera ett lån.

 1. Fyll i formuläret på vår webbplats. Information som ditt namn, personnummer och signera med BankID.
 2. Lån- och kreditgivare har nu upp till 48 timmar på sig att svara på din låneförfrågan.
 3. Jämför låneerbjudanden.
 4. Tacka ja eller nej till lån
  – Väljer du att inte ta ett lån behöver du inte göra något mer
  – Väljer du att tacka ja till ett lån kommer du att få signera ett skuldebrev
 5. Lånet betalas ut till angivet konto inom ett par arbetsdagar

Hos Likvidum sker signering av revers efter att du har genomfört en lånejämförelse och valt att teckna ett lån. Läs igenom samtliga villkor och låna endast när det är nödvändigt. Skuldebrev (revers) är ett bindande avtal som sträcker sig över flera år och påverkar ekonomin.

Revers

Denna artikel skrevs 2023-10-09 och uppdaterades 5 februari, 2024 klockan 09:30

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel