Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån är en låneform där du periodiskt betalar en fast summa varje månad eller kvartal, med ränta och amortering inräknat i beloppet. Kostnaden för ett annuitetslån är densamma varje månad så länge räntan inte ändras.
 
Eftersom du betalar samma belopp för både ränta och amortering varje månad kommer beloppet du betalar inledningsvis till större delen av ränta och mindre av amortering. Successivt förändras detta och mot slutet av lånets löptid består den största delen av månadskostnaden istället av amortering och en mindre del ränta.
 

Hur fungerar annuitetslån?

Alla lån kommer med två huvudsakliga kostnader. Räntekostnad och amortering. Räntan är det pris långivaren vill ha för att låna ut pengarna till dig och uttrycks alltid i procent och beräknas på årsbasis. Amortering betyder att du betalar tillbaka de lånade pengarna och sker i de flesta fall månadsvis. Skillnaden mellan ett annuitetslån och ett lån med rak ränta består i hur du amorterar. Med ett lån med rak amortering amorterar du samma belopp varje månad under lånets löptid. Varje gång du amorterar sänker du beloppet talar ränta för, vilket betyder att räntekostnader successivt sjunker. Det betyder också att räntekostnaden är ganska hög i början av lånets löptid för att sedan sjunka. Eftersom du amorterar ett fast belopp sjunker månadskostnaden successivt vid varje betalningstillfälle.
 
Ett annuitetslån fungerar annorlunda. Då betalar du ett fast belopp för både amortering och ränta varje månad under lånets hela löptid. Det betyder att det belopp du betalar löpande inledningsvis består av en stor andel ränta och och en liten del amortering. I takt med att du betalar av på lånet minskar räntans andel av månadskostnaden medan amorteringen blir större. Detta innebär också att din skuld minskar långsamt i början och snabbare mot slutet av lånets löptid.
Fördelar med annuitetslån
 
Eftersom du varje månad betalar ett i förväg bestämt belopp blir kostnaden för lånet konstant månad efter månad. Detta gör det enkelt att planera för hushållets ekonomi utan några ekonomiska överraskningar. Ett annuitetslån kan vara fördelaktigt eftersom du inledningsvis betalar mindre varje månad än vad du skulle gjort med ett motsvarande lån med rak amortering. Något som kan vara en fördel om du har ansträngd ekonomi.

 

Vad händer om räntan går upp eller ner?

Med ett annuitetslån betalar man som sagt samma belopp för både amortering och ränta under lånet hela löptid. Men vad händer om räntan ändras? Då blir ju räntedelen du betalar varje månad antingen för hög eller för låg. Långivaren kan hantera förändringar i ränteläget på ett av två sätt. Det första alternativet är att tillämpa bibehållen annuitet eller falsk annuitet som det också kallas. Med bibehållen annuitet fortsätter du att betala samma belopp varje månad men långivaren förlänger eller förkortar långivaren löptiden för att se till det totala beloppet blir rätt.
 
Ändrad annuitet, som också kallas äkta annuitet innebär att den ursprungliga löptiden står fast men att din bank, beroende på räntesatsen, höjer eller sänker beloppet som du ska betala tillbaka varje månad.
 
 

Betalar du för mycket för ditt nuvarande lån? Lös dem med hjälp av ett omstartslån

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på sajten

Okej