Vad är taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en ägd fastighet, och ligger till grund till den fastighetsskatt som ska betalas för fastigheten. Standard brukar vara att taxeringsvärdet ska ligga på ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och beräknas av Skatteverket.

 

Eftersom priserna oftast ändras snabbare på bostadsmarknaden än vad Skatteverket hinner registrera kan det vara bra att själv dubbelkolla och räkna ut en fastighets taxeringsvärde med hjälp av Skatteverket.

 

Hur beräknas taxeringsvärdet?

När ett taxeringsvärde ska räknas ut är det Skatteverket som samlar ihop all information och framställer den slutgiltiga summan. Byggnadens ålder (värdeår) tas med i beräkningen. Tanken är att detta ska representera den ungefärliga åldern, med hänsyn till eventuella tillbyggda delar och ombyggnationer

 

Den vanligaste kategorin som oftast räknas in när det gäller fastigheter kallas småhus. När någon talar om taxeringsvärdet är det i princip uteslutande småhus som avses.

 

Taxeringsvärdet fastslås vart tredje år och ska utgöra 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet baseras i sin tur på det genomsnittliga priserna, under de två senaste åren, på liknande fastigheter i området. Eftersom priserna förändras snabbt bostadsmarknaden kan taxeringsvärdet och marknadsvärdet vara skilja sig åt kraftigt.

 

Därför ska du kontrollera ditt taxeringsvärde

Eftersom taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt som ska betalas kan det vara bra att kontrollera värdet med jämna mellanrum. Värdet på fastigheten kan ha gått upp på grund av renovering eller utbyggnad och detta är det bra att kontrollera. Detta kan ha betydelse om du planerar att låna pengar med fastigheten som säkerhet

 

Det är möjligt att själv räkna ut taxeringsvärdet på sin fastighet och ska då göras i samarbete med Skatteverket för att värderingen ska anses giltig. Det enda som behövs är det aktuella värdeområdets nummer, som kan hittas antingen på Skatteverkets hemsida eller på fastighetsdeklarationen.

 

Vilka faktorer kan påverka taxeringsvärdet?

När Skatteverket ska räkna ut ett taxeringsvärde finns det flera faktorer som påverkar. Om det rör sig om en bebyggd fastighet, som en tomt med villa eller ett fritidshus, räknas både tomtvärde och byggnadens värde in. Om tomten inte är bebyggd räknas av uppenbara skäl bara tomtens värde. Om du äger byggnaden men inte marken, exempelvis om du arrenderar tomten ditt hus står på, delas taxeringsvärdet upp. Taxeringsvärdet på ditt hus bygger då endast på byggnadens värde. Medan tomten får ett eget taxeringsvärde eftersom det är någon annan som äger den.

 

 

Vilka användningsområden har taxeringsvärdet?

Att ha koll på sitt taxeringsvärde är alltid bra eftersom påverkar din ekonomi på flera sätt. Framför allt om du har ett bolån. Finansinspektion införde 2010 ett amorteringskrav på bostadslån. Sedan dess gäller att om du lånar mer än 50 % av bostadens värde ska du amortera minst en procent om året. Har du lånat mer än 70 procent av bostadens värde ska du amortera två procent av lånet varje år. Om taxeringsvärdet gått upp kan det därför betyda att du inte behöver amortera lika mycket på din bostad.

 

Taxeringsvärdet ligger också till grund för:

  • Försäkring av fastighet vid eventuella skador
  • Fastighetsvärdering vid exempelvis försäljning, köp eller bodelning
  • Underlag vid exempelvis friköp av tomträtter
  • Beskattning i form av fastighetsskatt eller fastighetsavgift
  • Grund för att få ta lån hos banker och andra låneföretag

 
 

Har du dyra lån och krediter? Samla dem i ett större lån och sänk dina månadskostnad

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på sajten

Okej