Vad ett skuldebrev är

Ett ord man sällan läser om trots att det är högst relevant när det talas om lån eller krediter. Lär er allt rörande skuldebrev och få reda på alla saker värda att veta. Utan att vara välinformerad om allt vad skuldebrev innebär kan det missgynna er som låntagare. Tillsammans med oss kommer ni att få all fakta ni behöver.

Enkelt skrivet är det ert och kreditgivarens avtal. Det uppförs då ni har kommit överens om en kredit av något slag. Det kan gälla en avbetalning i affären. Men det kan även gälla bolån eller lån utan säkerhet.

 

Det är båda parters bevis på avtalet ni har ingått i ett avtal tillsammans. Det agerar också likt ett skydd eftersom varken låntagare eller kreditgivare kan ändra på avtalet i efterhand.

 

Löpande och enkelt skuldebrev

Löpande skuldebrev är vad ni skriver under då ni tar ett privatlån exempelvis. De kallas löpande på grund av att kreditgivaren har rätt att skriva över skulden till en medsökande. Men med ett enkelt kan skulden enbart åter krävas av den person som har skrivit under.

 

Vad själva avtalet innehåller

Det innehåller allt rörande ert lån eller er kredit. Först och främst står det vilka parter som har ingått ett låneavtal. Det ska inkludera namn, adress och kontaktuppgifter.

Angående krediten kan ni se det ursprungliga utlånade beloppet. Ni kan också se vilken räntesats ni ska betala på lånet/krediten. Vad gäller räntesatsen ska både den nominella samt den effektiva räntan ska finnas i avtalet.

 

Vidare står det även vilken amorteringsplan ni har avtalat. Det innebär att det ska stå hur många månader eller år avbetalningsplanen är från början. Även kallat löptid. Hos de flesta kreditgivare är det tillåtet att återbetala hela beloppet i förtid.

Rak eller annuitet på lånet är också en del av kreditavtalet. Det är något ni kommer överens om innan lånet kan beviljas.

 

Avgifter och andra övriga kostnader som tillkommer ovanpå det lånade beloppet. Varje avgift ska stå på skuldebrevet, det räcker inte med att skriva den effektiva räntan där allt inkluderas.

Sist men inte minst måste samtliga villkor stå med. Det vill säga vad en uppsägning betyder och andra relevanta händelser. Även procent på dröjsmålsräntor med mera ska vara nedskrivna för att båda parter ska veta med säkerhet.

 

Mycket information men en viktig läsning

Trots att skuldebrev är bra mycket längre än ett “vanligt brev” behöver ni läsa igenom allt för er egen skull. Det är väldigt viktigt eftersom ni annars skriver på ett avtal i blindo. Då låneavtal ofta gäller en längre tid och för större summor pengar är det av vikt att veta vad ni skriver på.

Se till att samtliga uppgifter likt de ovan nämnda är med i ert skuldebrev. Och läs alltid igenom hela avtalet innan ni gör er underskrift.

 

Önskar ni veta mer eller har ni några andra funderingar?

Kontakta oss så svarar vi på alla funderingar. Vi jobbar för er skull och vår vision är att alla låntagare har det absolut bästa privatlånet för just dem.

Välkommen!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på sajten

Okej