Hem » Vad är decentraliserad finans (DeFi)?

Vad är decentraliserad finans? (DeFi)

DeFi står för Decentraliserad finansiering och är en form av blockchain-teknologi som gör det möjligt att erbjuda finansiella tjänster, exempelvis lån, utan involvering av traditionella banker.

I den här artikeln får du lära dig mer om DeFi, hur det fungerar och hur det kan förändra sättet vi använder banktjänster i framtiden.

Hur fungerar DeFi?

Decentraliserad finansiering (DeFi) är en beteckning för finansiella tjänster som med hjälp av blockchain-teknologi kringgår det traditionella bankväsendet. Genom att ta bort mellanhänderna blir det möjligt att skapa en helt ny finansiell sektor med effektivare processer som dessutom blir tillgänglig för fler människor.

Till skillnad från Bitcoin – vars syfte är att decentralisera transaktioner – ska DeFi decentralisera hela finanssektorn. Detta genom programmerade kontrakt, så kallade smarta kontrakt, som gör det möjligt för två personer att fastställa villkor för en transaktion helt utan inblandning av en tredje part, exempelvis en bank.

Idag arbetar DeFi-utvecklare kontinuerligt med att ta fram en helt ny infrastruktur innehållande innovativa blockkedjebaserade tjänster, exempelvis:

  • Decentraliserade börser som gör det möjligt att byta tillgångar med smarta kontrakt.
  • Utlåningsprotokoll som tillåter användare att lägga sina kryptotillgångar i smarta kontrakt och få lån, helt utan traditionella kreditprövningar.
  • AI-rådgivare som automatiskt fördelar digitala tillgångar i olika protokoll för att generera så hög avkastning som mjligt.
Ränta

Vilka är fördelarna med DeFi?

En av de främsta fördelarna med blockkedjebaserade alternativ är att de gör finansiella tjänster tillgängliga för den breda folkmassan, oavsett socioekonomisk status.

Trots att nätbanker och online banking blivit allt vanligare det fortfarande mängder av människor som inte har tillgång till dessa system. Faktum är att en stor del av världsbefolkningen fortfarande inte ens har ett eget bankkonto, vilket bland annat har att göra med fattigdom, regeringsförtryck och geografisk isolering. Detta skapar förstås hinder för att få lån eller tjäna avkastning på sparande.

Traditionella banker är dessutom ofta förknippade med dyra avgifter, högar av pappersarbete, långsamma processer och brist på intelligent mjukvara. Många har även ett bristande förtroende för bankerna eftersom det är svårt att veta vad som sker med pengarna bakom stängda dörrar. Det finns också en stor risk för säkerhetsfel och dataintrång.

Förutom att erbjuda snabba och effektiva processer karaktäriseras DeFi-tjänster av transparens och öppenhet. Eftersom alla har möjlighet att inspektera koden och det är omöjligt att manipulera data betraktas blockkedjebaserade tjänster som mycket säkra. Därmed försvinner problemet med brist på förtroende.

Slutligen får användarna möjlighet att agera som sin egen bank, vilket ger dem bättre kontroll över sina pengar, och tjänsterna är dessutom helt kostnadsfria.

Man betalar med sitt kontokort via laptop

DeFi – en digital revolution

Målet är att DeFi i framtiden kommer att inkludera samtliga tjänster som idag erbjuds av bankerna. Detta för att möjliggöra en öppen marknad för alla och ett effektivare system. På så sätt är det möjligt att ge miljarder människor tillgång till banktjänster, fast utanför de traditionella banksystemen.

Enligt vissa analytiker kan utvecklingen av DeFi vara minst lika banbrytande för samhället som andra uppfinningar i historien, exempelvis internet. Allra störst inverkan kommer DeFi att ha på människor som lever i världens fattigaste länder. Snart kommer även de kunna tjäna ränta på insatt kapital samt låna och skicka pengar, helt utan avgifter.

DeFi är kort sagt en digital revolution som kommer att förändra sättet vi ser på och använder finansiella tjänster i framtiden.

Artikeln uppdaterades senast: 11 november, 2021 klockan 15:12

Viktor Ström
Digital specialist och skribent
viktor.strom@likvidum.se Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete innom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.