Hem » Reporänta

Reporänta

Reporäntan är Sveriges Riksbanks styrränta och används för att stimulera ekonomin och för att styra inflationen. Eftersom regeringen satt ett inflationsmål på 2 procent per år är reporäntan ett viktigt finanspolitiskt verktyg.

Reporäntan avgör vad det kostar för bankerna att låna pengar och har därmed en stark effekt på marknadsräntorna och vad det kostar att låna för dig som privatperson.

reporänta

Vad är reporänta?

Reporäntan är en ränta som bestäms av Riksbanken och används för att styra storleken på marknadsräntor. Reporäntan är Riksbankens huvudsakliga finanspolitiska verktyg för att påverka efterfrågan och investeringar och därmed inflationen i den svenska ekonomin.

Reporäntan är också den ränta som tillämpas när Riksbanken lånar ut pengar, exempelvis till storbankerna. Av den anledningen är reporäntan den viktigaste räntan, den påverkar nämligen hur mycket du som privatperson får betala för att låna pengar.

reporänta

Vad är syftet med reporäntan?

Det huvudsakliga syftet med reporäntan är att ge Riksbanken möjligheter att påverka inflationstakten i den svenska ekonomin. Något som är Riksbanken främsta uppgift, de har i uppdrag att hålla inflation på två procent per år.

Reporäntan är inte reaktiv, den bestäms inte utifrån hur den svenska inflationen ser ut idag. Istället är det läget i världsekonomin överlag och hur man tror att inflation kommer utvecklas längre fram. Därför får sällan justeringar av reporäntan någon omedelbar effekt. I de flesta fall tar det något år eller innan förändringar i reporäntan får något genomslag i ekonomin och kännbar effekt för företag och konsumenter.

reporänta

Så bestäms reporäntan

Riksbanken studerar löpande och gör beräkningar kring det rådande konjunkturläget i Sverige och i andra länder. Beroende på om man tror att inflationstakten kommer öka eller avta fattar man beslut om reporäntan ska höjas eller sänkas. Om Riksbanken bestämmer att inflationen riskerar att bli för hög höjer man reporäntan. Ser inflationstakten ut att bli för låg, vilket kan vara ett tecken på en kommande lågkonjunktur, sänker man reporäntan.

reporänta

Räntan på bo- och konsumtionslån påverkas av reporäntan

Reporäntan har en påtaglig effekt på alla marknadsräntor eftersom den avgör hur mycket bankerna själva får betala för att låna pengar. Om reporäntan går upp blir alltså dyrare för dig som privatperson att låna pengar. Och tvärtom billigare om den går ner. Det är dock bankerna själva som bestämmer sina utlåningsräntor.

Räntan på bolånen påverkas särskilt mycket av reporäntan, om den höjs kommer alltså dina boendekostnader att öka. Om du har ett bolån kan det därför vara klokt att amortera extra mycket när reporäntan är låg. Då minskar du beloppet du betalar ränta för och smällen blir inte lika stor om reporäntan höjs längre fram.

Artikeln uppdaterades senast: 21 april, 2022 klockan 11:00

Viktor Ström
Digital specialist och skribent
viktor.strom@likvidum.se Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Jämför räntor kostnadsfritt