Vad är reporänta?

Vad är reporänta?

Reporäntan är en ränta som bestäms av Riksbanken och används för att styra storleken på marknadsräntor. Reporäntan är Riksbankens huvudsakliga finanspolitiska verktyg för att påverka efterfrågan och investeringar och därmed inflationen i den svenska ekonomin.

Reporäntan är också den ränta som tillämpas när Riksbanken lånar ut pengar, exempelvis till storbankerna. Av den anledningen är reporäntan den viktigaste räntan, den påverkar nämligen hur mycket du som privatperson får betala för att låna pengar.

Vad är är syftet med reporäntan?

Det huvudsakliga syftet med reporäntan är att ge Riksbanken möjligheter att påverka inflationstakten i den svenska ekonomin. Något som är Riksbanken främsta uppgift, de har har i uppdrag att hålla inflation på två procent per år.

Reporäntan är inte reaktiv, den bestäms inte utifrån hur den svenska inflationen ser ut idag. Istället är det läget i världsekonomin överlag och hur man tror att inflation kommer utvecklas längre fram. Därför får sällan justeringar av reporäntan någon omedelbar effekt. I de flesta fall tar det något år eller innan förändringar i reporäntan får något genomslag i ekonomin och kännbar effekt för företag och konsumenter.

Så bestäms reporäntan

Riksbanken studerar löpande och gör beräkningar kring det rådande konjunkturläget i Sverige och i andra länder. Beroende på om man tror att inflationstakten kommer öka eller avta fattar man beslut om reporäntan ska höjas eller sänkas. Om Riksbanken bestämmer att inflationen riskerar att bli för hög höjer man reporäntan. Ser inflationstakten ut att bli för låg, vilket kan vara ett tecken på en kommande lågkonjunktur, sänker man reporäntan.

Räntan på bo- och konsumtionslån påverkas av reporäntan

Reporäntan har en påtaglig effekt på alla marknadsräntor eftersom den avgör hur mycket bankerna själva får betala för att låna pengar. Om reporäntan går upp blir alltså dyrare för dig som privatperson att låna pengar. Och tvärtom billigare om den går ner. Det är dock bankerna själva som bestämmer sina utlåningsräntor.

Räntan på bolånen påverkas särskilt mycket av reporäntan, om den höjs kommer alltså dina boendekostnader att öka. Om du har ett bolån kan det därför vara klokt att amortera extra mycket när reporäntan är låg. Då minskar du beloppet du betalar ränta för och smällen blir inte lika stor om reporäntan höjs längre fram.

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021

Skribent Felix Franzèn
Ekonomiskribent
felix@searchintent.se Linkedin: Felix Franzén
Felix har arbetat med digital kommunikation i mer än 10 år. Under de åren har han skaffat sig breda kunskaper om frågor som rör finans och privatekonomi. Främst genom rollen som ekonomiskribent.