Vad betyder borgenär och gäldenär?

Vad är en borgenär?

Borgenär är benämningen på den person eller företag som antingen lånat ut pengar till en motpart, sålt en vara eller utfört en tjänst där mottagaren ska betala för detta i efterhand.

Beroende på hur avtalet mellan borgenären och motparten, som kallas gäldenär, ser ut ska skulden betalas tillbaka på ett eller annat sätt. Exakt hur detta sker brukar regleras enligt överenskommelse mellan parterna, inte sällan i form av skuldebrev.

En borgenär, ibland kallad fordringsägare, kan exempelvis vara en privatperson som lånar ut pengar, men oftast är borgenären en bank eller låneförmedlare som ger ut krediter och lån.

Vad är en gäldenär?

Gäldenär är den privatperson eller det företag som har en skuld hos en borgenär. Ett exempel på detta är en privatperson som har en låneskuld hos en bank eller annan långivare. Vad en gäldenär är skyldig kan variera men skulden gäller i regel ett lån, en vara eller någon form av tjänst som utförts.

Beroende på vad skulden i fråga är finns det två sorters gäldenärer. Om du har lånat pengar är du penninggäldenär. Om du är skyldig pengar för någon form av tjänst används i stället begreppet naturagäldenär. Oavsett kategori är en gäldenären skyldig att betala sin skuld till borgenären i enlighet med det villkor som överenskommits.

Vad händer vid utebliven betalning?

Om en innevarande skuld förblir obetald kommer först en betalningspåminnelse att skickas ut till gäldenären, som meddelar att förfallodagen för betalning har passerats. Om skulden fortfarande inte har betalats efter detta skickas ärendet vidare till ett inkassoföretag, vars uppgift är att se till att privatpersoner och företag betalar in sina skulder.

Om det visar sig att inkassoföretaget inte lyckas driva in skulden hamnar ärendet slutligen hos Kronofogden, vars uppgift är att hjälpa de som inte fått betalt. Det Kronofogden nu gör är att sätta ut ett betalningskrav gentemot gäldenären, som innebär att en undersökning av ekonomin sker och beslut om utmätning tas. Samtidigt kan gäldenären få en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag. Har du fått en betalningsanmärkning blir det både svårare och dyrare att teckna lån och andra krediter i framtiden.

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021
Viktor Ström
Digital specialist och skribent
viktor.strom@likvidum.se Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete innom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.