Hem » Borgenär och gäldenär

Vad betyder borgenär och gäldenär?

Borgenär och gäldenär är juridiska begrepp som avser parterna i ett skuldförhållande. Om du exempelvis tecknar ett privatlån så blir långivaren borgenär (fordringsägare) medan du blir gäldenär. Skulden behöver inte gälla ett lån, den kan även avse varor och tjänster.

borgenär och gäldenär

Vad är en borgenär?

Borgenär är benämningen på den person eller företag som antingen lånat ut pengar till en motpart, sålt en vara eller utfört en tjänst där mottagaren ska betala för detta i efterhand.

Beroende på hur avtalet mellan borgenären och motparten, som kallas gäldenär, ser ut ska skulden betalas tillbaka på ett eller annat sätt. Exakt hur detta sker brukar regleras enligt överenskommelse mellan parterna, inte sällan i form av skuldebrev.

En borgenär, ibland kallad fordringsägare, kan exempelvis vara en privatperson som lånar ut pengar, men oftast är borgenären en bank eller låneförmedlare som ger ut krediter och lån.

borgenär och gäldenär

Vad är en gäldenär?

Gäldenär är den privatperson eller det företag som har en skuld hos en borgenär. Ett exempel på detta är en privatperson som har en låneskuld hos en bank eller annan långivare. Vad en gäldenär är skyldig kan variera men skulden gäller i regel ett lån, en vara eller någon form av tjänst som utförts.

Beroende på vad skulden i fråga är finns det två sorters gäldenärer. Om du ska låna pengar är du penninggäldenär. Om du är skyldig pengar för någon form av tjänst används i stället begreppet naturagäldenär. Oavsett kategori är en gäldenär skyldig att betala sin skuld till borgenären i enlighet med det villkor som överenskommits.

borgenär och gäldenär

Vad händer vid utebliven betalning?

Om en innevarande skuld förblir obetald kommer först en betalningspåminnelse att skickas ut till gäldenären, som meddelar att förfallodagen för betalning har passerats. Om skulden fortfarande inte har betalats efter detta skickas ärendet vidare till ett inkassoföretag, vars uppgift är att se till att privatpersoner och företag betalar in sina skulder.

Om det visar sig att inkassoföretaget inte lyckas driva in skulden hamnar ärendet slutligen hos Kronofogden, vars uppgift är att hjälpa de som inte fått betalt. Det Kronofogden nu gör är att sätta ut ett betalningskrav gentemot gäldenären, som innebär att en undersökning av ekonomin sker och beslut om utmätning tas. Samtidigt kan gäldenären få en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag. Har du fått en betalningsanmärkning blir det både svårare och dyrare att teckna lån och andra krediter i framtiden.

Artikeln uppdaterades senast: 7 mars, 2022 klockan 14:12

Viktor Ström
Digital specialist och skribent
viktor.strom@likvidum.se Linkedin: Viktor Ström
Viktor har flera års erfarenhet av sökmotoroptimering, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Jämför räntor kostnadsfritt