Vad är ett hypotekslån?

Ett hypotekslån är lån med en säkerhet (pant). På så sätt tar långivaren en mindre risk eftersom de kan återta säkerheten om låntagaren inte kan betala tillbaka på lånet i enlighet med avtalet. Det som är utmärkande för ett hypotekslån är att låntagaren får behålla säkerhet i sin ägo under låneperioden. Du kan alltså bygga ut om renovera och som du vill med bostaden så länge du betalar av på lånet som du ska. Motsatsen till hypotekslån är ett blancolån eller privatlån som de också kallas, alltså ett lån utan säkerhet.

 

Den vanligaste formen av hypotekslån är bostadslån där själva bostaden utgör säkerheten för lånet. För många är begreppet hypotekslån därför synonymt med bolån. Ordet hypotek är lånat från grekiskans hypotheke som betyder pant. För att komplicera saken är ett pantlån som du kan teckna hos en pantbank inte ett hypotekslån eftersom du vid ett sådant lån lämnar inte förfogar över panten under låneperioden.

 

Med ett hypotekslån är det möjligt att låna upp till maximalt 85% av den underliggande säkerhetens (varan du köper) värde. Resten behöver du betala i kontantinsats. Hypotekslån kommer i regel med lägre ränta än lån utan säkerhet och är därför billigare. Om du planerar att köpa en bostad är ett hypotekslån i regel det billigaste alternativet.

 

Hur sätts räntan på ett hypotekslån?

Räntan på ett hypotekslån baseras på den gällande marknadsräntan. Men individuella faktorer spelar också in. Andra avgörande faktorer för vilken ränta du får på ditt hypotekslån är vilken bostad du köper, hur mycket du behöver låna i förhållande till bostadens värde och din personliga ekonomi.

 

Om du väljer rörlig ränta eller fast ränta spelar också in. Räntan blir högre ju längre du binder räntan. Du kan se den genomsnittliga räntan för hypotekslån hos de olika bankerna. De officiella räntorna som bankerna erbjuder för hypotekslån kallas listräntan. Listan räntan är i regel förhandlingsbar och den slutgiltiga räntan för ett hypotekslån sätts individuellt baserat på dina unika förutsättningar.

 

Det avgör räntan på ett hypotekslån:

 

  • Gällande marknadsränta
  • Bostadspriserna i ditt område
  • Belåningsgraden
  • Om du har en medlåntagare
  • Om du har eventuella tidigare lån
  • Din inkomst och dina ekonomiska förutsättningar

 

Vad kan jag använda mitt hypotekslån till?

Ett hypotekslån är som sagt mer eller mindre synonymt med ett bolån och används i de flesta fall för att finansiera köpa av en ett hus, en bostadsrätt eller någon annan fastighet.

 

Det finns också hypotekslån för köp av bil, båt och andra kapitalvaror som kan användas som säkerhet för hypotekslånet. Om du har låg belåningsgrad på ditt bostad kan du ta ett hypotekslån med den som säkerhet och använda pengarna till exempelvis renovering eller något annat du behöver.

 

Fördelar med hypotekslån

Den främsta fördelen med ett hypotekslån är att det normalt är den absolut billigaste låneformen som finns att tillgå. Eftersom det finns säkerhet för ett hypotekslån tar banken eller långivaren en mindre kreditrisk eftersom de kan återta panten och tvångsförsälja den om låntagaren inte betalar. Något som inte är möjligt med ett blancolån där det inte finns någon säkerhet. Därför kan banken ofta erbjuda en lägre ränta som kompensation för den lägre kreditrisken när du tecknar ett hypotekslån.

 

Behöver du ett lån utan säkerhet i stället? Vi hjälper dig att jämföra bankernas räntor och att hitta det billigaste lånet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på sajten

Okej