Om du blir sjukskriven eller arbetslös, ska Du kunna fokusera på Dig själv och Dina närmaste utan oro för att inte kunna betala dina fasta kostnader.

 

Vår Betalskyddsförsäkring täcker fasta kostnader som exempelvis lån, hyra, telefon etc.

 

Du kan få ett maximalt belopp på upp till 8 000.- per månad. Minimibelopp på 1 500.- per månad. Du väljer själv vilken nivå på beloppet, se vidare i ansökningsförfarandet.

 

Snabbfakta

  • Utfaller vid 100% sjukskrivning, 100% arbetslöshet samt vid dödsfall.
  • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetsoförmåga
  • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetslöshet
  • I händelse av dödsfall betalas 12 x månadsbeloppet ut och maximalt 96 000.-.
  • Obs! Försäkringen tecknas mot fullt arbetsför enligt Tydligas begrepp– se vidare definition i ansökan
  • Försäkringen tecknas mot fullt arbetsförhet – se vidare definition i ansökan.
  • Maximalt belopp 8 000.- per månad i 12 månader
  • Ersättningen betalas ut månaden efter skadetillfället månadsvis i efterskott.
  • Månadsersättningen betalas ut från Dag 1, efter 30 dagars sjukskriven/arbetslös.
  • För att teckna försäkring ska du ha fyllt 18 år men ej 64 och den upphör vid 65 år.

 

Det är viktigt att komma ihåg att försäkring ger ett grundskydd och inte är heltäckande. För ytterligare försäkringsskydd kontakta oss på 08-121 314 71, info@likvidum.se

 

Du har alltid möjlighet att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.

 

Vid skada:

Se webbadress:  www.tpaclaims.se

 

Vid skada och skadeblankett (skickas per post) 

https://www.tpaclaims.se/skadeanmalan/

 

Försäkringsdokument

Läs mer om villkor och krav för att teckna betalskyddet i nedanstående dokument:

 

Villkor Likvidum betalskydd 2019

 

Maiden Lifes dataskyddspolicy

 

First Likvidum- Försäkringsgivare och andra företrädare

 

IPID Likvidum

 

Likvidum Betalskydd Produktblad med Förköpsinfo 2020

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på sajten

Okej