Hem » Betalskydd
Lånejämförelse

Betalskydd

Försäkring om du blir sjuk eller arbetslös

Om du blir sjukskriven eller arbetslös, ska du kunna fokusera på dig själv och Dina närmaste utan oro för att inte kunna betala dina fasta kostnader. Därför finns Likvidums betalskydd. Betalskyddet täcker dina kostnader upp till 8 000 kronor per månad om du inte har möjlighet att betala.

Så funkar betalskyddet

Vår Betalskyddsförsäkring täcker fasta kostnader som exempelvis lån, hyra, telefon etc.

Du kan få ett maximalt belopp på upp till 8 000.- per månad. Minimibelopp på 1 500.- per månad.

Snabbfakta

  • Utfaller vid 100% sjukskrivning, 100% arbetslöshet samt vid dödsfall.
  • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetsoförmåga
  • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetslöshet
  • I händelse av dödsfall betalas 12 x månadsbeloppet ut och maximalt 96 000.-.
  • Obs! Försäkringen tecknas mot fullt arbetsför enligt Tydligas begrepp– se vidare definition i ansökan
  • Försäkringen tecknas mot fullt arbetsförhet – se vidare definition i ansökan.
  • Maximalt belopp 8 000.- per månad i 12 månader
  • Ersättningen betalas ut månaden efter skadetillfället månadsvis i efterskott.
  • Månadsersättningen betalas ut från Dag 1, efter 30 dagars sjukskriven/arbetslös.
  • För att teckna försäkring ska du ha fyllt 18 år men ej 64 och den upphör vid 65 år.

 

Det är viktigt att komma ihåg att försäkring ger ett grundskydd och inte är heltäckande. För ytterligare försäkringsskydd kontakta oss på 08-121 314 71, forsakring@likvidum.se

Du har alltid möjlighet att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.

Vid skada:

Se webbadress:  www.tpaclaims.se

Vid skada och skadeblankett (skickas per post) 

https://www.tpaclaims.se/skadeanmalan/

Försäkringsdokument